foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku

 

Odpłatność za korzystanie ze żłobka płatna jest z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

Od opłat wnoszonych po terminie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia w opłacie.

Prosimy zatem o terminowe regulowanie należności.

 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem: 36 8909 0006 0010 0018 3905 0001

swinka

DZIĘKUJEMY !

 

* Jednocześnie informujemy, że opłaty za pobyt dziecka w Żłobku pobierane są na podstawie:

Uchwały Nr XXXVI/337/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.XI.2017r XXXVI/337/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.XI.2017r.