foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kadra pedagogiczna

           Nasz personel to osoby wykwalifikowane, doświadczone i predysponowane do pracy z dziećmi. Opiekunki są pełne motywacji, radości, życzliwości i przede wszystkim świadomości, jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu powierzonych im maluchów.

Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją, bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków.

Nasze „Ciocie” to skarbnice pomysłów, okazy spokoju i cierpliwości, a także wulkany energii i życzliwości. Mają w sobie chęć zaprzyjaźniania się z dzieckiem i towarzyszenia mu w codziennych przygodach, przyjemnościach i trudach.

Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.
Od jakości pracy opiekunki oraz jej gotowości do rozwoju zależy jakość pracy z dziećmi.


Grupą dzieci młodszych opiekują się:

- trzy opiekunki


Grupą dzieci starszych opiekują się:

- pielęgniarka
- dwie opiekunki


         Dodatkowo w każdej grupie zatrudniona jest pokojowa, pełniąca funkcję pomocy dla opiekunek. W placówce zatrudniona jest również intendentka i cztery osoby z pionu obsługi. Osobą koordynującą i nadzorującą całość prac żłobka jest Dyrektorka, która każdego dnia służy swą radą i pomocą, nie tylko personelowi, ale też rodzicom.